Datura - atelier...

novinky:

Metodika inventarizace dřevin s predikcí vývoje a rozměrů 2022


Poster Luhačovice 2019


Poster Luhačovice 2017


Pf 2024 Příspěvek na konferenci SZKT v Luhačovicích 2014 Cesta do pekla architektonických soutěží - bulletin ČKA 2012


     Stránky mohou posloužit jako průvodce po cestě od záměru k realizaci
     Zveřejněné dokumenty požívají přiměřenou ochranu autorských práv. Lze je použít a dále šířit za předpokladu citace zdroje

poskytované služby

     Naší parketou jsou návrhy sadových úprav ve všech jejich podobách. Mezi našimi referencemi jsou významné segmenty městské zeleně, komerční objekty, dopravní stavby, zdravotnická zařízení i soukromé zahrady. Samozřejmostí je související dokumentace jako dendrologické průzkumy, pasporty zeleně, návrhy hřišť a optimalizace koeficientu zeleně. Byť těžiště působení je v Praze a okolí, seznam referencí obsahuje zakázky v celé ČR s přesahy do Evropy i zbytku světa.

přidaná hodnota služeb

     Pracujeme pro profesionály, proto je většina projektů je součástí velkých staveb. Nevyhýbáme se menším, protože každý projekt pro nás představuje výzvu k hledání elegantního a efektivního řešení. Výstupem jsou vždy návrhy s významnou přidanou hodnotou, danou jak pochopením pro související profese tak uměřenými náklady na realizaci a následnou správu. Jakkoliv je pohled na sadové úpravy prostřednictví nákladů na vlastnictví neobvyklý, považujeme ho za důležitý a respektujeme ho od první čáry návrhu.

optimalizace sadových úprav

     Sadové úpravy chápeme jako řešení které daleko přesahuje kolaudaci budovy. Koukáme se dopředu a nacházeným smyslem není stav v okamžiku realizace, ale dlouhodobá bezproblémová funkčnost a výborný poměr nákladů na vlastnictví/výkon (cost of ownership).