služby (co?)

     Nabízené služby pro tvorbu a správu zeleně lze rámcově rozdělit rozdělit do dvou skupin na průzkumy a návrhy. Obě dvě skupiny mají ale společný cíl poskytnout správcům objektů podklady pro efektivní správu, využití a rozvoj majetku. Efektivní správu totiž nelze provádět bez informací o současnosném stavu, ani bez vizí do budoucnosti
Brandýs nad Labem - náměstí
     Správná (efektivní) strategická rozhodnutí nelze učinit bez vizí, vize lze naplnit různě nákladnými způsoby. Náklady na projekt nejsou většinou těmi podstatnými.
     Myslíme na rozumnost vynaložených prostředků po celou dobu, návrhu, nestavíme vlastní pomníky, ale hledáme dlouhodobě funkční řešení