komerční objekt


 
        Kvalitní sadové úpravy přinášejí výrazné zhodnocení komerční nemovitosti. Jde o investici s mimořádně příznivým poměrem cena/výnos, potažmo s krátkou návratností. Ve skutečnosti komerční prostory vyššího standartu automaticky předpokládají zeleň jako reálnou součást pracovního prostředí a obráceně sadové úpravy jsou pravděpodobně nejlacinější benefit, který lze nabídnout uživatelů stavby
Office Land

    Terasy nebo atria představují přídavný pobytový prostor, který přestavuje výraznou přidanou hodnotu stavby.
     Vhodně navržené spektrum rostlin generuje radu efektů v průběhu celého roku. Kromě efektů očekávatelnách jako je květ, podzimní zbarvení nebo jinovatka na hranách listů jsou i efekty druhotné jako jsou třeba poletující motýli, kteří představují nečekaný biologický detail.
     V akcentovaných prostorách pak dávají smysl i exkluzivní řešení typu zelených stěn, které jsou k dispozici pro interiér i exteriér.
     Vizuálně atraktivní kobercový trávník na terasách je ve skutečnosti významnou provozní komplikací. Jeho řádná údržba předpokládá mnohačetný vstup na terasu, stejně často je pak terasa zanesena odpadem po sekání. Zřetelně lepší volbou je řešení terasy jako kombinace dlažby pro exponovaná místa, kačírkových ploch pro místa “občas šlápnout” a porostů trvalek v kombinaci s keři, které přináší do prostoru řadu vizuálních efektů a mají mnohem nižší nároky na údržbu (údržba 6x za rok pracovník s kýblem versus sekání sekačkou 20 x za rok)
komerční objekt - pobytová terasakomerční objekt - zelená stěna v interiéruRiver garden - úprava parteru
     Návrh úprav s “kontinuálním tokem vizuálních efektů” použitých rostlin a zároveň soulad návrhu s architektonickou stylizací prostoru je dokladován v přehledné grafice pomocí Galerie taxonů


Kolben Cube - řešení atriaZelená stěna v exteriéru