reference
(co bylo, s kým?)

Portfolio Booklet 2014

pár oblíbených hesel:

        Smyslem sadový úprav není navrhovat prvoplánově krásná řešení, ale hledat řešení elegantní s uměřenými náklady                 Kvalita architektury je mnohem více otázkou uměřenosti a souladu než otázkou dokonalosti každého detailu
                Každé dobré dílo je výsledkem kultivovaného dialogu mezi autorem a investorem        
                       
        Dej člověku rybu nakrmíš ho na jeden den, nauč ho chytat ryby a nakrmíš ho na celý život: Praktickou aplikací je, že se nesnažíme dělat úpravy dokonalé v okamžiku kolaudace, ale dlouhodobě funkční, včetně předaného know-how jak je jednoduše spravovat                 Prvky sadových úprav se neinstalují, ale zakládají. Rozvojová péče o vysazené rostliny je stejně důležitá jako návrh sám, teprve společně, ruku v ruce, splní očekávání
                Nikdy nelze klientovy vnutit lepší řešení, než to se kterým vnitřně souzní        
        Všechno se dá vysvětlit, bohužel ne všem                 Dělání místa pro zeleň je stejně důležité jako návrh zeleně sám, akorát každé probíhá jindy
                Spolupracovat lze i s čertem, ale plody páchnou sírou