významnější zakázky        Zakázky jsou členěny do skupin podle převažující charakteru. Seskupení zakázek následuje členění webu ( architektonické studie, projekty sadových úprav, dendrologické průzkumy, pasporty zeleně)

        použité zkratky: DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí, DSP - dokumentace pro stavební povolení, ZDS - zadávací dokumentace stavby, RD - realizační dokumentace

 

Architektonické studie

kdy? co? pro koho?
1995 Architektonická studie pro parkový komplex sady Svatopluka Čecha - Bezručovy sady ÚMČ Praha 2
2001 soutěž na Urbanisticko architektonické řešení Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi Úřad města Mladá Boleslav
2007 soutěž na Urbanisticko architektonické řešení Masarykova náměstí náměstí v Brandýse nad Labem Úřad města Brandýs nad Labem
2008 soutěž na Urbanisticko architektonické řešení sídlištní krajiny v Třešti Úřad města Třešť
2013 architektonická soutěž Obnova náměstí Smiřických MÚ KOstelec n/ČL
2019 Zámecká zahrada Lovosice MÚ Lovosice
2020 architektonická soutěž Park U Vody - Praha 7 - Holešovice ÚMČ Praha 7
2022 architektonická soutěž Veřejné prostranství u kostela sv. Jana Křitele a zámku v Hlučíně MÚ Hlučín
2023 architektonická soutěž Revitalizace bývalého areálu jezdeckých kasáren Prostějov MagM Prostějov

  
  

Projekty sadových úprav

kdy? co? pro koho?
2000-2011 Městský okruh Praha, soubor staveb Blanka,/DUR, DSP, ZDS,RD - dendrologický průzkum, sadové úpravy Satra s.r.o., Pudis a.s., Metroprojekt a.s.
2002-2011 Městský okruh Praha, Strahovský tunel 2B/DSP, ZDS, RD - dendrologický průzkum, sadové úpravy Pudis a.s.
2003 Sadové a zahradní úpravy v okolí Lumbeho vily: DSP, RD Kordovská nebo Kordovský architekti s.r.o.
2005- 2006 Rekonstrukce a dostavba objektů Morava a Alexandria v Lázních Luhačovice části (DSP, RD): dendrologický průzkum, sadové úpravy Helika a.s.
2006-2008 Obytný soubor Berounské terasy/DUR, DSP, DVZ - sadové úpravy, hřiště a mobiliář Archikon A s.r.o.
2008 Nemocnice Gabon - sadové úpravy Helika a.s.
2009-2010 Revitalizace parku A.B.Svojsíka v Červeném Kostelci/ DUR,DSP Městský úřad Červený Kostelec
2010 Radlická radiála (DUR)Sadové úpravy, USES, Inventarizace dřevin Pudis a.s.
2009-2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: Traumacentrum - sadové úpravy, interiérová zeleň (DUR, DSP, ZDS) Helika a.s.
2010-2012 Park "Skála" v Kolodějích - sadové úpravy (DSP, RD) ÚMČ Praha - Koloděje
2016 Park Draguš MÚ Postoloprty
2016-2020 Sady Pionýrů Lovosice (studie, DUR, DSP, dendrologický průzkum) MÚ Lovosice
2020-2021 I/9, I/16 Mělník (DSP,DPS) - dendrologický průzkum, vegetační úpravy Satra s.r.o.
2020-2023 D35 Ostrov - Vysoké Mýto (DSP, ZDS) - dendrologický průzkum, vegetační úpravy Satra s.r.o.
2021-2023 P+R Opatov (DSP, ZDS) - Sadové úpravy Satra s.r.o.
2022 Studentské koleje Vysoké školy polytechnické Jihlava (DUR+DSP, ZDS) - dendrologický průzkum, sadové úpravy A32 a.s.
2022 CTPark Brno G Land (DSP) - sadové úpravy, vodní plocha a mobiliář Ruby PM s.r.o.
2023 FN Motol - Simulační centrum intenzivní medicíny (DUSP) - sadové úpravy Karlínblok s.r.o.
2023 I/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1/ (DUSP, ZDS) - Dendrologický průzkum, vegetační úpravy Satra s.r.o.
2023 Zahrada zámku Lovosice (DSP) Město Lovosice

  
  

Dendrologické průzkumy

kdy? co? pro koho?
2000 Vinohradské hřbitovy - návrh obnovy vegetačních prvků Správa pražských hřbitovů
2001 Hřbitov Malvazinky - návrh obnovy vegetačních prvků Správa pražských hřbitovů
2002 Olšanské hřbitovy/ východní část - návrh obnovy vegetačních prvků Správa pražských hřbitovů
2000-2005 MO Praha, část Blanka - inventarizace dřevin, dotčená zeleň (DUR, DSP, ZDS) SATRA spol. s. r. o.
2005, 2012 Park Hostavice - návrh neodkladných pěstebních opatření ÚMČ Praha 14
2004-2005 SOKP stavba 519(DUR): Dendrologický průzkum Pudis a.s.
2007 Oblastní nemocnice Jičín: Inventarizace dřevin a návrh neodkladných pěstebních opatření; Návrh obnovy kosterních dřevin Helika a.s.
2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: Inventarizace dřevin, návrh obnovy zeleně Helika a.s.
2012 Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -Inventarizace dřevin a kácení zeleně Helika a.s.
2019 MO Praha, část Vlasta - dendrologický průzkum Satra s.r.o.
2022 Areál Úřadu vlády ČR, Sezimovo Ústí (Benešova vila) - Dendrologický průzkum Úřad vlády ČR
2022 Lesopark Šarlatán - dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření Domov seniorů Jenštejn
2023 MO Praha, Hloubětínský tunel - dendrologický průzkum Satra s.r.o.
2023 PS 0110 - VÚ Brdy VZ Valdek - Dendrologický průzkum Česká republika - Ministerstvo obrany
2023 VTM Lešany - Dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření Česká republika - Ministerstvo obrany

  
  

Pasporty zeleně a generely zeleně

kdy? co? pro koho?
1998/2000
2005/2006
Pasport zeleně městské části Praha 14 ÚMČ Praha 14
2000 Pasport zeleně městské části Praha Kunratice ÚMČ Praha Kunratice
2018 Generel zeleně - Lovosice MÚ Lovosice