maličkosti na okraji cesty
(články,Pf...)

 

Galerie taxonů

        Galerie taxonů je databázový systém, který generuje obrázkový katalog rostlin použitých v projektu. Datová informace zahrnuje prostorové a grafické efekty každé dřeviny v průběhu roku (například zatahování cibulovin) a tak překonává typickou nevýhodu (vlastnost) obrazových publikací, která zachycují rostliny v nejnápadnějším stavu, aniž by popisovaly co se děje během zbytku roku.
        Výstupy jsou užitečné jak v okamžiku studie, kdy lze dokladovat schopnost vegetace doplnit a umocnit architektonický záměr, tak jako doplněk realizační dokumentace, kdy slouží jako vodítko pro údržbu. Ve všech případech galerie taxonů spolubuduje vztah uživatelů k sadovým úpravám jako takovým.
        V současnosti databáze obsahuje cca 1000 taxonů běžně používaných v zahradní architektuře. K dispozici je jak "JavaStroj", který čte xml tabulku, tak tvorba Galerie taxonů na míru konkrétnímu projektu. Naroubováním "JavaStroje" na zcela obecný formát souboru (*.xml) je umožněna správa dat běžným softwarem, včetně "open source" řešení
Galerie taxonů - ukázka

Výběr článků

Příspěvek na konferenci SZKT v Luhačovicích 2014 Městský okruh Praha z pohledu a doteku zahradního architekta
Příspěvek na konferenci SZKT v Luhačovicích 2012 Ekosystém všedního dne: můžeme se poučit z učebnic ekologie?
Cesta do pekla architektonických soutěží - bulletin ČKA 2012        
Poznámky ke koloběhu CO2, psáno pro Osel.cz 2009 1/2        
Poznámky ke koloběhu CO2, psáno pro Osel.cz 2009 2/2        
§8 zák 114/1992 Sb... 2008        
Quo vadis metodiko? - poznámky k oceňování dřevin 2005        
Zahrada rodinného domu...2003        
Publikace Pražské zahrady a parky 2000        
Fraktální krajiny ... 1999        

PF-ka

Pf 2018 vytisknout jako oboustranné, oříznout podle čar, přeložit jak je naznačeno
Pf 2017 vytisknout jako oboustranné, oříznout, přeložit jak je naznačeno
Pf 2016 vytisknout jako oboustranné, oříznout stranu s nápisem "15", tak aby modrá grafika začínala na okraji listu a přeložit tak, aby modré grafiky navazovaly
Pf 2015 vytisknout jako oboustranné, oříznout podle okrajů grafiky a přeložit pod textem "pf2015"
Pf 2014 vytisknout a poslechnout návod
Pf 2013 vytisknout jako oboustranné a složit
Pf 2012
Pf 2011 vytisknout první stránku na papír, druhou na folii a přiložit na sebe
Pf 2010
Pf 2009 vytisknout a složit
Pf 2008 vytisknout a složit
Pf 2007
Pf 2006
Pf 2005
Pf 2004
Pf 2003