maličkosti na okraji cesty
(články,Pf...)

 

Galerie taxonů

        Galerie taxonů je databázový systém, který generuje obrázkový katalog rostlin použitých v projektu. Datová informace zahrnuje prostorové a grafické efekty každé dřeviny v průběhu roku (například zatahování cibulovin) a tak překonává typickou nevýhodu (vlastnost) obrazových publikací, která zachycují rostliny v nejnápadnějším stavu, aniž by popisovaly co se děje během zbytku roku.
        Výstupy jsou užitečné jak v okamžiku studie, kdy lze dokladovat schopnost vegetace doplnit a umocnit architektonický záměr, tak jako doplněk realizační dokumentace, kdy slouží jako vodítko pro údržbu. Ve všech případech galerie taxonů spolubuduje vztah uživatelů k sadovým úpravám jako takovým.
        V současnosti databáze obsahuje cca 1000 taxonů běžně používaných v zahradní architektuře. K dispozici je jak "JavaStroj", který čte xml tabulku, tak tvorba Galerie taxonů na míru konkrétnímu projektu. Naroubováním "JavaStroje" na zcela obecný formát souboru (*.xml) je umožněna správa dat běžným softwarem, včetně "open source" řešení
Galerie taxonů - ukázka

Výběr článků

Příspěvek na konferenci SZKT v Luhačovicích 2014 Městský okruh Praha z pohledu a doteku zahradního architekta
Příspěvek na konferenci SZKT v Luhačovicích 2012 Ekosystém všedního dne: můžeme se poučit z učebnic ekologie?
Cesta do pekla architektonických soutěží - bulletin ČKA 2012        
Poznámky ke koloběhu CO2, psáno pro Osel.cz 2009 1/2        
Poznámky ke koloběhu CO2, psáno pro Osel.cz 2009 2/2        
§8 zák 114/1992 Sb... 2008        
Quo vadis metodiko? - poznámky k oceňování dřevin 2005        
Zahrada rodinného domu...2003        
Publikace Pražské zahrady a parky 2000        
Fraktální krajiny ... 1999        

PF-ka

Pf 2024 vytisknout jako oboustranné, poznamenat místo k přeložení, oříznout podle čar, přeložit jak je naznačeno, přečíst vlnu 1
Pf 2023 vytisknout jako oboustranné, poznamenat místo k přeložení, oříznout podle čar, přeložit jak je naznačeno, podívat se jedním okem 1
Pf 2022 vytisknout jako oboustranné, poznamenat místo k přeložení, oříznout podle čar, přeložit jak je naznačeno, užít si nekonečný proud nápadů 1
Pf 2021 vytisknout jako oboustranné, poznamenat místo k přeložení, oříznout podle čar, přeložit jak je naznačeno, pohlédnout do budoucnosti 1
Pf 2020 vytisknout první dvě stránky jako oboustranné, oříznout podle čar, přeložit jak je naznačeno + vytisknout třetí stránku na folii, oříznout podle čar, přiložit na odpovídající rastr na stánce 1
Pf 2019 vytisknout jako oboustranné, oříznout podle čar, přeložit jak je naznačeno
Pf 2018 vytisknout jako oboustranné, oříznout podle čar, přeložit jak je naznačeno
Pf 2017 vytisknout jako oboustranné, oříznout, přeložit jak je naznačeno
Pf 2016 vytisknout jako oboustranné, oříznout stranu s nápisem "15", tak aby modrá grafika začínala na okraji listu a přeložit tak, aby modré grafiky navazovaly
Pf 2015 vytisknout jako oboustranné, oříznout podle okrajů grafiky a přeložit pod textem "pf2015"
Pf 2014 vytisknout a poslechnout návod
Pf 2013 vytisknout jako oboustranné a složit
Pf 2012
Pf 2011 vytisknout první stránku na papír, druhou na folii a přiložit na sebe
Pf 2010
Pf 2009 vytisknout a složit
Pf 2008 vytisknout a složit
Pf 2007
Pf 2006
Pf 2005
Pf 2004
Pf 2003