dendrologický průzkum -
metodika inventarizace dřevin


        Používaná metodika inventarizace je nalezením kompromisu mezi podrobností a cenou a osvědčila se i u rozsáhlých zakázek. Nad rámec běžných metodik obsahuje intepretační dastavbu umožňující extrapolovat v čase současný stav dřevin (predikce vývoje dřevin v časové škále). Struktura sebraných dat je analogická pro všechny typy projektů, lze měnit rozsah interpretace dat. Ze sebraných dat lze vyvodit řadu závěrů popisujících hodnocený soubor za hranice prvopohledových pocitů a zároveň je metodika dost jednoduchá, aby byla použitelná i pro rutinní zakázky. Metodika je výstupem disertační práce doktorského studia.

metodika inventarizace dřevin

Galerie taxonů - cesta vizualizace rostlin


        Galerie taxonů je databázový systém, který generuje obrázkový katalog rostlin použitých v projektu. V současnosti databáze obsahuje cca 1000 taxonů běžně používaných v zahradní architektuře. K dispozici je jak "JavaStroj", který čte xml tabulku, tak tvorba Galerie taxonů na míru konkrétnímu projektu. Naroubováním "JavaStroje" na zcela obecný formát souboru je umožněna správa dat zcela běžným softwarem, včetně "open source" řešení

Galerie taxonů - ukázka

zákony, vyhlášky

114/1992 Sb - Zákon o ochraně přírody a krajiny        
349/2009 Sb - aktualizace zákona 114/1992 Sb        
Výklad MŽP k 114/1992 Sb #1         Výklad definuje pěstební zásah, způsobem blízkým "selskému rozumu" - pokud zachovávám prvek ( a proto a dělám pěstební zásah) není to na "povolení kácení" (§8 odst.1), ale pouze na "oznámení záměru provést pěstební zásah" (§8 odst.2)
Výklad MŽP k 114/1992 Sb #2         Výklad popisuje nezbytné náležitosti žádosti o kácení, důraz klade na jasné vymezení prvku, tak aby bylo možné uspokojivě hodnotit jeho význam. V zákoně uváděné taxační charakteristiky považuje za demonstrativní výčet, nikoliv povinnost. Například porost lze popsat jako porost (výška, zápoj, zakmenění..) a hodnotit význam celého porostu najednou
Vyhláška 395/1992 k zákonu 114/1992 o ochraně přírody        
Vyhláška 189/2013 ve znění 222/2014 k zákonu 114/1992 o ochraně přírody upřesnění pojmů, kácení ovocných stromů v zahradách, zrušení možnosti kácet dřeviny v soukromých zadradách bez povolení
návod k žádosti o kácení dřevin        
Stavební zákon 183-186/2006 Sb ve znění 2013, kopírovatelný text
Vyhláška o územně plánovací dokumentaci 135/2001 Sb        
Vyhláška o dokumentaci staveb 498-503/2006 Sb ve znění 2013, kopírovatelný text
Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb ve znění 2014
Zákon o památkové péči 20/1987 Sb ve znění 2010, kopírovatelný text, vybraná judikatura
Autorizační zákon 360/1992 Sb ve znění 2012, kopírovatelný text

anotace norem, pomůcky k normám

ČSN 18035-4 Sportovní hřiště - trávníkové plochy        
ČSN 839001 Sadovnictví a krajinářství - terminologie        
ČSN 839011 Práce s půdou        
ČSN 839021 Rostliny a jejich výsadba         instruktážní plakát je ke stažení na stránkách SZKT nebo rovnou zde výsadba stromů
ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání        
ČSN 839041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu        
ČSN 839051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy         instruktážní plakát je ke stažení na stránkách SZKT nebo rovnou zde řez stromů
ČSN 839061 - Ochrana stromů a porostů při stavebních pracích         instruktážní plakát je ke stažení na stránkách SZKT nebo rovnou zde ochrana dřevin při stavbě