dendrologický průzkum


     Dendrologický průzkum je součástí většiny zakázek. Typickým provedením průzkumu je mapa a tabulka inventarizace dřevin, kde inventární číslo přiřazené ke každé dřevině spojuje grafický objekt (třeba kolečko) s větou databáze (řádkem tabulky) charakterizující konkrétní dřevinu. Používaná metodika je společná pro většinu projektů. Jednotlivé projekty mohou vyžadovat jinou způsob vizualizace sebraných dat.
     Analýzy stavu dřevin slouží jako podklad pro strategická rozhodnutí


- čím rozsáhlejší je objekt, tím sofistikovanější musí být vizualizace dat, aby objekt mohl být správně uchopen

- čím podrobnější data sebereme, tím rychleji zastarají, je správné sbírat data jenom tak podrobná jak je dokážeme využít. Dělat detailní analýzu má smysl, jenom když víme co s výsledky.


3D inventarizace dřevin

používaná metodika inventarizace dřevin
    Například, pokud lze rozdělit hodnocená uliční stromořadí do kategorií “bezproblémová”, “sanovatelná”; “na dožití” a “havarijní” můžeme obnovit ta havarijní, a péči soustředit do částí, kde vynaložené prostředky zajišťují největší efekt (sanovatelná) a pominout ta ostatní

     Používaná metodika inventarizace je nalezením kompromisu mezi podrobností a cenou a osvědčila se i u rozsáhlých zakázek. Lze z ní vyvodit řadu závěrů popisujících hodnocený soubor za hranice prvopohledových pocitů a zároveň je stále dosti jednoduchá, aby byla použitelná i pro rutinní zakázky

analýza stavu dřevin pro rozsáhlé objekty

inventarizace a návrh pěstebních opatření pro běžné objekty