pasport zeleně


        Pasport zeleně je prvním přiblížením se k zeleni a základním předpokladem její racionální údržby.

        Základem je vymezení a klasifikace jednotlivých prvků veřejné zeleně se zřetelem k jejich rutinní údržbě a jejich zanesení do mapy. Sebraná data jsou posléze presentována a spravována prostředky GIS, což představuje jedinou reálnou možnost průběžné aktualizace dat a to i vlastními správci zeleně. Prvky jsou zařazeny v rámci hierarchické struktury správce-oblast-prvek a takto presentovány.Pasport je proveden a předán ve formě dat účelového GIS (např. Pasport zeleně)

        Je nezbytné vytvořit provázaný systém umožňující snadnou aktualizaci dat v rámci údržby zeleně. Takové vlastnosti má např. systém “Pasport zeleně” © CDSw

pasport zeleně - mapa

pasport zeleně - databáze oblasti


pasport zeleně - databáze skupiny stromů


pasport zeleně - databáze skupiny keřů


pasport zeleně - databáze trávníku